DE VALUE ADDED ENGINEERING-SERVICE VAN ESAB HELPT KLANTEN HUN WINSTGEVENDHEID TE VERGROTEN ZONDER CONCESSIES TE DOEN AAN DE KWALITEIT

1/mei/2019

ESAB's Value Added Engineering (VAE) service is een zeer effectieve manier voor productiebedrijven om de productiviteit van hun fabricageprocessen en dus hun winstgevendheid te verbeteren, maar zonder concessies te doen aan de kwaliteit.  Klanten zien de voordelen van VAE en realiseren doorgaans een besparing in de orde van grootte van tienduizenden dollars/euro's per jaar en het VAE-team van ESAB kan klanten over de hele wereld helpen om de vruchten van deze bewezen aanpak te plukken.

In een VAE-project analyseren ESAB-deskundigen de snij- en lasprocessen, bevelen vervolgens verbeteringen aan en voorspellen de kostenbesparingen die zullen worden behaald. Afhankelijk van de toepassing zijn aanbevelingen bijvoorbeeld wijzigingen in toevoegmaterialen, herzieningen van lasparameters, trainingen voor operators, herprogrammering van lasrobots, wijzigingen in gezamenlijke ontwerpen of plaatvoorbereiding, of het overschakelen naar een andere vorm van levering van verbruiksgoederen. Als investeringen in nieuwe apparatuur noodzakelijk is, is het streven om binnen een korte en aanvaardbare termijn de terugverdientijd te realiseren.

Als onderdeel van de analyse worden gedetailleerde metingen gedaan van relevante parameters, zodat het VAE-team aanbevelingen kan doen op basis van feiten in plaats van gissingen. ESAB heeft echter ook een gebruiksvriendelijke online lassnelheidscalculator (QWPA), de Quick Weld Productivity Analyzer, beschikbaar die iedereen kan gebruiken om de kosten van hun bestaande lasprocessen te berekenen. Productiebedrijven zijn zich zelden volledig bewust van de werkelijke kosten van hun lasprocessen, maar door gebruik te maken van de QWPA kunnen ze de kosten en de mogelijkheden zien om kosten te besparen en de winstgevendheid te vergroten, simpelweg door hun lasprocessen te verfijnen.

Het VAE-team hanteert een integrale analysebenadering en bestudeert alle aspecten van de snij- en lasprocessen, inclusief materiaalstromen. Aan de andere kant, als een klant slechts bezorgd is over één aspect van het proces of één lasstation, zal het VAE-team hun aandacht richten op de vraag van de klant.

In tegenstelling tot sommige productieadviseurs die een rapport opstellen en vervolgens weglopen, werken de VAE-deskundigen van ESAB met de klant samen om te zorgen dat de aanbevelingen zo soepel mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

Externe expertise

Zelfs klanten die interne lasingenieurs hebben, ontdekken dat het ESAB VAE-team met 'een frisse blik' naar de snij- en lasprocessen kan kijken, wat resulteert in nieuwe oplossingen voor oude productiviteitsproblemen. Bovendien kunnen de eigen faciliteiten van ESAB worden gebruikt om nieuwe lasprocedures of verschillende verbruiksartikelen te testen en te bewijzen, zodat klanten erop kunnen vertrouwen dat de aanbevolen proceswijzigingen succesvol zullen zijn.

Het belangrijkste is dat de VAE-teams van ESAB klanten helpen hun productiviteit te verhogen zonder de kwaliteit in het gedrang te brengen. Na de implementatie van procesverbeteringen zal de lasintegriteit net zo goed, zo niet beter, zijn en zullen er geen extra kosten zijn met betrekking tot bijvoorbeeld extra schoonmaak na het lassen.

De meeste klanten willen gebruikmaken van VAE om de winstgevendheid te vergroten, maar anderen hebben andere doelen. In sommige gevallen moeten fabrikanten uitbreiden, maar hebben ze daar geen ruimte voor of kunnen ze de bekwame lassers die ze willen, niet werven. Wat de klant ook wil, het VAE-team van ESAB vindt manieren om het doel zo snel en kosteneffectief mogelijk te bereiken.

ESAB is een erkende leider in de snij- en lasindustrie. ESAB's toevoegmaterialen, apparatuur en accessoires brengen oplossingen naar klanten over de hele wereld, van oude processen in snijden en lassen tot revolutionaire technologieën in gemechaniseerd snijden en automatiseren. Ga voor meer informatie naar www.esab.com. Of ga rechtstreeks naar www.esab.com/vae m de Weld Cost Calculator (QWPA) te proberen, casestudies van klanten te lezen of het onlineformulier te gebruiken om contact op te nemen met het VAE-team.

DE VALUE ADDED ENGINEERING-SERVICE VAN ESAB HELPT KLANTEN HUN WINSTGEVENDHEID TE VERGROTEN ZONDER CONCESSIES TE DOEN AAN DE KWALITEIT
x
x

x

Loading..