ESAB SQUARECUT TECHOLOGY VERDUBBELT DE SNIJSNELHEID, DE KWALITEIT  EN GATCILINDRICITEIT IN GEAUTOMATISEERDE PLASMATOEPASSINGEN

25/augustus/2021

Voortbouwend op het succes van haar DMX-geautomatiseerd afschuinsysteem, introduceert ESAB SquareCut Technology om de productiviteit van geautomatiseerd plasmasnijden verder te verbeteren. SquareCut Technology kantelt de toorts om de hoek van 1 tot 3 graden te compenseren die inherent is aan plasmasnijden met hoge precisie, wat drie duidelijke voordelen biedt:

•  De High Speed-modus snijdt tot twee keer sneller zonder de schuine hoek te vergroten.

•  De Quality-modus creëert een snijoppervlak met een schuine rand van 0 tot 1 graden.

•  De verbeterde Enhanced Hole Technology snijdt kleinere gaten met een betere cilindriciteit.

SquareCut Technology is geschikt voor ESAB’s Columbus® CAD/CAM-software, Vision T5 CNC controller, de DMX 5-as afschuinings-unit en zeer precieze iSeries-stroombron. Hij werkt met snijvermogens van 100 tot 400 Amp bij hetsnijden van zachte staalplaten met een dikte van 6 tot 40mm. SquareCut integreert alle schuine compensaties in de Vision T5 CNC controller. De technologie vereenvoudigt het maken van haakse snedenen maakt het mogelijk elke fijnafstelling snel en eenvoudigop de machine uit te voeren.

“SquareCut Techology verhoogt de productiviteit aanzienlijk",zegt Steve Zlotnicki, Global Product Manager, ESAB CuttingSystems. “Met de High-Speed Mode kan een ESAB-plasmasysteemsneller snijden dan welk concurrerend systeem dan ook. Het is de snelste, eenvoudigste en meest intelligente manierom de winstgevendheid van plasmasnijden te verhogen.”

 Bijvoorbeeld: standaard precisietechnologie snijdt 12 mmstaal bij maximaal 200 Amp en bij snelheden van ongeveer 2.690 mm/min. Zelfs als een gebruiker een systeem met 400 Amp zouhebben, zouden bij het snijden met een hoog vermogen om de snijsnelheid te verbeteren, de hoeken van de snijvlakken met 4 tot 6 graden toenemen.  Het snijoppervlak zou dan onaanvaardbaar veel moeten worden geslepen of gefreesd om in het verdere productieproces geïntegreerd te kunnen worden.

“Met SquareCut Techology snijdt u 12 mm staal tot 400 Ampbij 4.700 mm/min - wat 75 procent sneller is dan normaal énmet behoud van een aanvaardbare schuine hoek”, zegtZlotnicki. “Van dunne tot dikke platen, met SquareCut Techologykunnen gebruikers snijden met de maximale stroomsterktevan hun systeem."

Betere kwaliteit

In toepassingen waar een zo haaks mogelijke rand meerwaarde biedt dan hogere snijsnelheden, kunnen gebruikerskiezen voor de Quality-modus van SquareCut Technology. De snijsnelheden zullen lager liggen dan in de High-Speed-modus, maar de hoek van de randen ligt dan tussen 0 en 1graden.

 Naast plaatranden verbetert SquareCut Technology verderESAB’s Enhanced Hole Technology door gebruik te makenvan de kantelmogelijkheid van de DMX-Bevel unit om de cilindriciteit van de gaten te verbeteren. Een ‘boutklaar’ gat kan het boren of ruimen na de snedeoverbodig maken. Met SquareCut kunnen sommige gaten zelfs kleiner wordengesneden met een diameter/dikte-verhouding zo klein als 1:1.

SquareCut Technology wordt aangevuld met ESAB’sSmartBevel Technology, die ESAB in 2017 uitbracht met de introductie van het DMX-geautomatiseerd plasma-afschuinsysteem. SmartBevel omvat afschuingegevens en meetkundigecompensaties voor het snijden van V-, X-, Y- en K-naden in zacht staal met een dikte van 6 tot 50 mm.

“Met de automatische snijsystemen van ESAB met DMX-afschuinkop kan de gebruiker de mogelijkheden van desnijtafel uitbreiden", zegt Zlotnicki. “Door onderdelen dichter bij hun afgewerkte staat te brengen, helpen we gebruikers de roductiecyclus te verkorten, de bewerkingen  van onderdelen te minimaliseren en het aantal mensen dat nodig is voor de montage te verminderen."

PR22909 SquareCut Technology

ESAB’s SquareCut Technology kan de snijsnelheidverdubbelen zonder de hoek van de snijkanten te vergroten,de hoek van de snijkanten verkleinen tot 0-1 graad en de cilindriciteit verbeteren op gaten met een diameter tot 6 mm.

x

x

Loading..