ESAB INTRODUCEERT 600- EN 800 AMP-OPTIES VOOR  iSERIES VAN GEAUTOMATISEERDE PLASMASYSTEMEN MET HOGE PRECISIE

8/September/2021

Gebruikers kunnen nu twee iSeries-stroombronnen ‘parallel schakelen’ om non-ferrometalen tot 160 mm te snijden. Het systeem biedt de flexibiliteit om twee units samen te gebruiken of ze onafhankelijk van elkaar te bedienen.

Voor een hogere productiviteit bij geautomatiseerdplasmasnijden introduceert ESAB verbeterde versies vanhaar 200-, 300- en 400 Amp-iSeries plasmabronnen methoge precisie om het snijvermogen te verdubbelen totrespectievelijk 400, 600 of 800 Amp. De nieuwe optie, standaard op iSeries-systemen die na 1maart 2021 zijn geproduceerd, vereist het gebruik vanbijpassende verbruiksartikelen, een kabelaansluitkit enbijbehorende software voor de controller.

“Het concept is vergelijkbaar met het parallel schakelen vantwee lasstroombronnen om voor een hogere productiviteit,elektroden met een grotere diameter te gebruiken,” legt DirkOtt, VP - Global Plasma Automation, uit. “Deze nieuwe mogelijkheid bevat enkele bescheidensoftware- en hardware verbeteringen, maar de uitdaging lagin de ontwikkeling van de nieuwe 600- en 800 Amp- slijtdelen voor roestvast staal en aluminium."

Ott merkt op dat de  slijtdelen de meestgeavanceerde componenten zijn in een geautomatiseerdplasmasnijsysteem, en dat voor een optimale snijkwaliteit en-snelheid het nodig is dat de  slijtdelen aan de toepassing worden aangepast. ESAB biedt nu  slijtdelen voorgeautomatiseerd plasmasnijden met een vermogen van 15tot 800 Amp.

Tot de doeltoepassingen behoren fabricagebedrijven enstaalservicebedrijven die twee snijtoortsen op hetzelfdeportaal gebruiken en bedrijven die delen van roestvast staalen aluminium materiaal tot 160 mm (6,25 inch) snijden, dievooral actief zijn in het opwekking van elektriciteit, drukvatenen de chemische en petrochemische verwerkende industrie. Gebruikers van 600- en 800 Amp-systemen willen vooralhogere snijsnelheden op non-ferromateriaal van 50 mm tot100 mm (2 tot 4 inch). Het 600 Amp-systeem snijdt bijvoorbeeld met H35roestvast staal van 75 mm met een snelheid van 330mm/min. (het H35-procedé maakt gebruik van 35%waterstof / 65% stikstof voor het plasmagas en stikstof voorhet beschermgas).

Gekoppeld of onafhankelijk

Met de nieuwe mogelijkheden hebben gebruikers van iSeries200-, iSeries 300- en iSeries 400-systemen de flexibiliteit omtwee systemen met hetzelfde vermogen onafhankelijk ofsamen te gebruiken.

“Twee plasmatoortsen op hetzelfde portaal plaatsen om identieke vormen te snijden is een veelgebruikte strategie om bij toepassingen met hoge volumes de productiviteit te verhogen”, zegt Ott. “Wanneer fabrikanten hun vermogen willen verdubbelen omdikkere materialen te snijden of meer te snijden, hoeven zealleen maar de  slijtdelen te verwisselen. We hebben dit vereenvoudigd omdat onze 400-, 600- en800Ampslijtdelen allemaal dezelfdesnijtoorts gebruiken. Met de snel verwisselbare cartridge wisselengebruikers de slijtdelen  in minder dan 30seconden om.”

Water Mist Secondary (WMS™) -proces

Het Water Mist Secondary-proces gebruikt stikstof alsplasmagas en gewoon leidingwater als bescherming en biedtsuperieure snijkwaliteit en lagere kosten per snede oproestvast staal en aluminium. Op roestvast staal snijdt het WMS-proces tot 300 procentsneller en verlaagt het de kosten per snede met 20 procentof meer in vergelijking met systemen die Argon/Waterstof(H35) als plasma gas gebruiken.

“Met onze vorige technologie kon het WMS-proces materiaaltot ongeveer 40 mm snijden. Nu hebben we het WMS-vermogen verhoogd tot 800 Amp voor het snijden van non-ferrometalen* met een maximale dikte van 125 mm," zegt Ott. "Geen enkele andere fabrikant biedt een systeem met dezemogelijkheden."

Naast WMS en H35 voor non-ferrometalen biedt ESAB eenvolledige lijn van slijtdelen voor het snijdenvan ferromaterialen, evenals het gebruik van argon voorplasmamarketing. Alle XT-lastoortsen gebruiken bestaande onderdelen voor onderwatersnijden zodat fabrikanten rook en verblinding kunnen verminderen.

* Opmerking van de redacteur: Geautomatiseerd plasmasnijden op zacht staal is over hetalgemeen beperkt tot diktes van 50 mm of minder. Op dikkermateriaal biedt het autogeenproces vergelijkbaresnijsnelheden, een goede precisie en lagere bedrijfskosten.

Extra flexibiliteit

De iSeries is verkrijgbaar in configuraties van 100, 200, 300en 400 Amp voor het snijden van platen met een maximaledikte van 50 mm. Alle modellen hebben dezelfde behuizing en componenten,evenals de modulaire StepUp™-technologie, waardoorgebruikers het vermogen kunnen verhogen van 100 Amp tot400 Amp door inverterblokken toe te voegen (en 400, 600 of800 Amp door units van 200, 300 of 400 Amp parallel te schakelen). Het modulaire design beperkt de onderdelenvoorraad enreparatietijd tot een minimum.

“Dankzij de Step Up-technologie en de mogelijkheid om iSeries-bronnen parallel te schakelen, hoeven producenten zich nooit zorgen temaken dat ze een systeem kopen dat niet genoeg capaciteit heeftom aan huidige en toekomstige behoeften te voldoen", aldus Ott.

iSeries power sources

Gebruikers kunnen nu twee iSeries-stroombronnen ‘parallelschakelen’ om non-ferrometalen tot 160 mm te snijden. Dezeontwikkeling biedt de flexibiliteit om twee systemen samen tegebruiken of ze onafhankelijk van elkaar te bedienen.

x

x

Loading..