Onze visie en waarden

Onze visieen onze onderscheidende waarden zijn de drijvende krachten achter het succes en het karakter van onze organisatie. Onder leiderschap van Colfax brengen wij onze waarden bij ESAB zelf in de praktijk. Onze visie en waarden vormen de basis op grond waarvan wij iedere dag opnieuw onze strategische beslissingen nemen, onze resources inzetten en onze keuzes bepalen.

Onze visie

“Om wereldleider te zijn in de levering van innovatieve las en snij oplossingen in de metaal industrie.”

Onze visie en waarden

Onze waarden

  • Klanten praten, wij luisteren – De ontwikkeling van onze strategische plannen en acties wordt altijd geleid door de stem van onze klanten. Wij brengen deze waarde in de praktijk door klanten, bij iedere gelegenheid die zich maar voordoet, actief naar hun meningen en verwachtingen te vragen en door onszelf van anderen te onderscheiden in de manier waarop wij onze klanten bedienen.
  • Het beste team wint – Onze waardevolste hulpbron is onze groep van teamgerichte, altijd betrokken collega's en wij stellen alles in het werk om het beste talent aan te trekken, te ontwikkelen en vast te houden. Deze waarde brengen wij op drie manieren in de praktijk:
  1. Het samenstellen van het juiste team – de juiste mensen voor de taak;
  2. Het creëren van de juiste omgeving – onze leiders creëren een omgeving waarin al onze collega's een bijdrage leveren; en
  3. De overwinning veiligstellen – met de juiste mensen en de juiste omgeving wordt het binnenhalen van de overwinning een stuk eenvoudiger!
  • Continu Verbeteren (Kaizen) zit ons in het bloed – wij stellen baanbrekende doelen op, experimenteren en leren iedere dag opnieuw, verwijderen alle onnodigheden uit onze bedrijfsprocessen, maatstaven ons ten opzichte van de besten - en presteren vervolgens beter dan het criterium. Deze waarde wordt in de praktijk gebracht door dat we benadrukken dat verandering een noodzaak is en door gebruik te maken van hulpmiddelen voor verbetering. Deze waarde brengt met zich mee dat iedere ESAB-medewerker een bijdrage levert aan de ontwikkeling van een lerende organisatie door gebruik te maken van de Colfax Business System Tools die aan de basis liggen van onze cultuur.
  • Innovatie bepaalt onze toekomst – Individuele en organisatorische creativiteit staan garant voor baanbrekende ideeën voor onze technologieën, producten, oplossingen en processen. Wij brengen deze waarde in de praktijk door onze klanten een gedifferentieerd aanbod aan oplossingen te bieden, door producten en diensten te ontwikkelen die de kwaliteit van het leven verhogen, door ons bewust te zijn van onze milieuverantwoordelijkheden en creatief te denken en door te begrijpen wat innovatie ons brengt.
  • Wij strijden voor onze aandeelhouders op basis van onze prestaties – Om doorlopend aandeelhouders aan te trekken en loyale aandeelhouders vast te houden, moeten wij  uitmuntende resultaten leveren op het gebied van winst, bedrijfskapitaal en cashflow. Wij brengen deze waarde in de praktijk door agressieve maar realistische en meetbare prestatiedoelstellingen op te stellen en door de vastgelegde doelen consistent te halen.

Om succes voor onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap zeker te stellen is focus, toewijding en het naleven van onze waarden een absolute voorwaarde. Onze visie en waarden helpen ons om strategische beslissingen te nemen, hulpmiddelen in te zetten en ons dusdanig te plaatsen dat wij iedere dag opnieuw uitstekende resultaten leveren.

x

x

Loading..