Veiligheid en het milieu

ESAB hecht zeer veel waarde aan het beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de mensen waar wij mee samenwerken en van de omgevingen waarin zij hun activiteiten ontplooien. Wij streven er dan ook continu naar onze prestaties op het milieugerelateerde, sociale en economische vlak te verbeteren.

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 45001 Certification

Veiligheid en het milieu - overzicht

Onsze betrokkenheid op het gebied van veiligheid

Aspecten rond gezondheid en veiligheid zijn bij ieder lasproces van groot belang. Ons ideaal is een wereld zonder werkgerelateerd letsel voor onze medewerkers en de mensen die gebruik maken van onze producten.

Onzebetrokkenheid op het gebied van het milieu

Duurzame ontwikkeling betekent voldoen aan menselijke behoeften zonder hierbij de bekwaamheid om aan de behoeften van toekomstige generaties aan te tasten. Als wereldwijd leider binnen onze sector erkennen wij onze verantwoordelijkheid om onze processen en producten steeds duurzamer te maken.

x

x

Loading..