Wettelijke bepalingen

Ondersteuning

ESAB Nederland BV
B.V. Laan 1914 nr.41
3818 EX Amersfoort
Postbus 2236
3800 CE Amersfoort
Tel: 0800 777 97 77
Fax: + (31) 33 422 35 74
Registratie nummer: 30077683
BTW nummer: NL00 709 352 4B01ESAB
 
ESAB N.V.
Liersesteenweg 173
Building H2220
Heist op Den Berg
Tel: + (32) 015-25-79-30
Fax: + (32) 02-745-11-28
Registratie nummer: HR58080
BTW nummer: BE400 630 685

Juistheid van de Informatie
Er is alles aan gedaan om accurate en up-to-date informatie te geven. Echter, er kunnen zich vergissingen voordoen en de informatie kan veranderen zonder bericht vooraf

Disclaimer
De informatie en afbeeldingen die op deze website gepubliceerd worden ('de informatie') leggen geen enkele contractuele of andere bindende verplichting aan ESAB op, of aan welk lid dan ook van de groep van ondernemingen waarvan het deel uitmaakt, noch zal enige informatie van deze soort worden uitgelegd als een aanbieding of andere uitnodiging tot koop of verkoop van goederen of diensten. Iedere contractuele of andere bindende verplichting die later wordt ingevoerd in ESAB's standaardvoorwaarden en -verkoopcondities, of andere soortgelijke voorwaarden en condities zoals schriftelijk overeengekomen door ESAB, zal alle informatie die in deze website besloten ligt ondergeschikt maken.

De informatie kan technische onvolkomenheden of typografische fouten omvatten. ESAB heeft redelijke pogingen ondernomen om te garanderen dat de informatie accuraat is op het moment van invoer. Echter, zoals bij ieder gedrukt materiaal het geval is, kan de informatie verouderd zijn op het moment dat de bezoeker deze benadert. ESAB is niet aansprakelijk voor welke fout of weglating, of welke tekortkoming in het bijwerken van dergelijke informatie dan ook en beslissingen gebaseerd op de informatie zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de bezoeker. ESAB behoudt zich het recht voor om de website ieder moment zonder kennisgeving te wijzigen.

Geen garantie of bezwaar, uitdrukkelijk of bij implicatie, wordt gegeven met betrekking tot de informatie, en ESAB verwerpt in het bijzonder alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden wat betreft titel, omschrijving, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor gebruik of het respecteren van intellectuele eigendomsrechten van derden. In het geval van rechtsbevoegdheden die de strekking van de begrenzende clausules beperken, zal deze beperking van toepassing zijn op de volle omvang die door de lokale wetgeving wordt toegestaan. ESAB en ieder lid van de groep van ondernemingen waarvan het deel uitmaakt, accepteert geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor daaruit volgende verliezen die voortkomen uit enig gebruik van deze website, met inbegrip, zonder enige limiet, ieder verliest aan winst, zakelijke belemmeringen, verlies van programma's, of andere gegevens op informatiebewerkingssystemen, of anderszins.

Terwijl wij alle pogingen in het werk zullen stellen om aan alle opdrachten te voldoen, kan ESAB niet de beschikbaarheid garanderen van ieder afzonderlijk product dat op deze website wordt gepresenteerd. ESAB behoudt zich het recht voor om de verkoop van ieder product dat vermeld wordt op deze website op ieder moment zonder kennisgeving te beëindigen.

Productprijzen die worden aangeboden op ESAB websites kunnen verschillen van andere geadverteerde prijzen vanwege variabele condities in verschillende geografische markten.

Hoewel wij streven naar 100% foutloze websites, garanderen we niet dat iedere inhoud accuraat of compleet is, met inbegrip van prijsinformatie en productspecificaties. Wanneer we prijsfouten ontdekken, zullen deze worden gecorrigeerd op onze systemen, en de verbeterde prijs zal op uw order worden doorgevoerd. ESAB behoudt zich het recht voor om iedere opgegeven opdracht in te trekken en om alle fouten, onvolkomenheden of weglatingen te verbeteren (ook wanneer een order is overgelegd en geaccepteerd).

Sommige links op deze website kunnen leiden naar andere websites waarover ESAB geen controle heeft. In overeenstemming hiermee accepteert ESAB geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de informatie die dergelijke andere websites bevatten.
Ieder commentaar of materiaal dat via deze website naar ESAB wordt toegestuurd, inclusief antwoorden op vragen of suggesties, wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn. ESAB heeft geen verplichting met betrekking tot dergelijke commentaren of materialen en is vrij om dergelijke commentaren of materialen zonder beperkingen te reproduceren, te gebruiken of te verspreiden. Verder heeft ESAB het vrije gebruik van alle ideeën, concepten, know how, of technieken die in dergelijke commentaren of materialen besloten liggen.

See also Colfax Privacy Policy.

x

x

Loading..